Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Mentaal Vooruit (2023)


Mentaal Vooruit is een tweedelijns Psychologie- en Psychotherapiepraktijk. De praktijk streeft naar de best mogelijke behandeling voor elke cliënt. U staat bij ons centraal. Daarom vindt de praktijk het belangrijk om u goed te informeren over de algemene voorwaarden die de praktijk hanteert en die van toepassing zijn op uw behandeling en alles wat daarbij komt kijken. U gaat hiermee akkoord indien u een behandelovereenkomst aangaat met Mentaal Vooruit. Mocht u vragen hebben dan kunt u vragen om verdere toelichting.

Behandel inhoudelijke randvoorwaarden:

 • De cliënt doet alles binnen zijn mogelijkheden om zoveel mogelijkheid openheid van zaken te geven en geen zaken te verzwijgen in de behandeling die de uitkomst negatief kunnen beïnvloeden.
 • De behandelaar zal altijd transparant zijn over zijn werkwijze en overwegingen, of is bereid uitleg te geven op verzoek, en zal de cliënt meenemen in het bepalen van de hulpvraag en behandelmethode, evenals andere belangrijke beslismomenten binnen de behandeling.
 • E-mails aan behandelaar worden in beginsel de volgende behandelsessie besproken met de cliënt en niet direct beantwoord. Er wordt in de regel niet inhoudelijk gereageerd op e-mails, tenzij er sprake is van een crisissituatie of het verzetten van een afspraak.
 • U realiseert zich dat, ondanks alle genomen veiligheidsvoorzieningen, er geen absolute zekerheid tegen raadplegen door onbevoegden kan worden gegeven op e-mails en andere communicatiemiddelen of systemen via derden.
 • U geeft toestemming voor mondeling of schriftelijk overleg, indien noodzakelijk geacht voor de behandeling of uw gezondheid, tussen uw behandelaar en uw huisarts of andere verwijzer indien de verwijzer een ander is dan de huisarts.
 • Bij een crisissituatie zal ik u proberen zo goed mogelijk op te vangen. De praktijk beschikt echter niet over een 24 uur beschikbare dienst. Buiten de praktijktijden of bij nood kunt u altijd terecht bij uw huisarts, de huisartsenpost in uw regio of 113 in het geval van suïcidale nood. Indien uw situatie onvoldoende stabiliseert, kan het nodig zijn dat u (tijdelijk) elders in behandeling moet. Wanneer u voldoende gestabiliseerd bent kan, indien gewenst, de behandeling worden voortgezet.
 • De behandeling wordt periodiek geëvalueerd of mogelijk vaker op initiatief van de cliënt of de behandelaar.

Praktijkvoorwaarden:

 • Bij verhindering dienen afspraken ten minste 24 uur van tevoren worden afgezegd. Dit gebeurt bij voorkeur per e-mail op info@mentaalvooruit.nl. Indien de afspraak niet tijdig wordt afgezegd, zal een no-show tarief van €75,- in rekening worden gebracht.
 • Mentaal Vooruit hanteert voor behandelingen die voor vergoeding in aanmerking komen het door de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarief. Op de website (https://www.mentaalvooruit.nl/kosten) kunt u de gehanteerde tarieven voor zowel diensten die vallen onder de zorgverzekeringswet als die daarbuiten vallen terugvinden.
 • Mentaal Vooruit heeft een behandelovereenkomst met u als cliënt (zorgafnemer) en factureert daarom direct aan u. Deze factuur kunt u vervolgens, indien deze hiervoor in aanmerking komt, declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Mentaal Vooruit is een contractvrije praktijk. Dit betekent dat uw vergoeding voor zorg die valt onder de zorgverzekeringswet afhankelijk kan zijn van de door u afgesloten basiszorgverzekering en polisvoorwaarden. U komt met een passende verwijzing altijd in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding. Wij informeren u hierover zo goed als mogelijk vooraf bij het eerste contact en via onze website (https://www.mentaalvooruit.nl/kosten). U bent echter steeds zelf verantwoordelijk voor de financiering van de behandeling en om uzelf daarom voldoende te laten informeren door uw zorgverzekeraar. Facturen zijn ten alle tijden direct aan u gericht, waarna u deze kan indienen bij uw zorgverzekeraar.
 • Alle zorg vanuit uw basispakket wordt door uw zorgverzekeraar verrekend met uw wettelijke eigen bijdrage (in 2023: €385,- of hoger tenzij u deze zelf heeft verhoogd). Deze verrekent uw zorgverzekeraar met uw declaratie.
 • Alle facturen dienen na ontvangst binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan. Indien dit niet mogelijk is kan, indien u tijdig contact zoekt met Mentaal Vooruit, gekeken worden naar een passende oplossing of betalingsregeling.
 • Klachten kunnen in eerste instantie besproken worden met Mentaal Vooruit. Indien dit tot onvoldoende resultaat leidt, heeft Mentaal Vooruit een klachtenregeling afgesproken met de NVP (https://www.psychotherapie.nl/clienten-en-belangstellenden/klachtenregeling-1 ) en kunnen zij u indien nodig adviseren of bemiddelen.
 • Dossiers in het kader van de Wet Geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) dienen vijftien jaar te worden bewaard. Indien gewenst kan er schriftelijk vernietiging van het dossier worden aangevraagd. In dit geval blijft er een notitie als bewijs aanwezig om aan te geven dat het dossier op uw verzoek is vernietigd. Een bewijs van vernietiging zal dan altijd bewaard blijven om aan te kunnen tonen dat vernietiging op uw verzoek plaatsvond.
 • Mentaal Vooruit heeft ook de wettelijke verplichting om gegevens te verstrekken aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit zijn generieke gegevens over onder andere uw diagnose en behandeling, maar zonder uw naam en adresgegevens (anonieme verwerking) en niet herleidbaar naar waar de behandeling plaatsvindt en wie de behandelaar is. Ook vraagt uw zorgverzekeraar om gegevens over uw behandeling. Deze zijn wel aan u gekoppeld. U kunt tegen beide vormen van informatiedeling (met de NZa en/of met de zorgverzekeraar) bezwaar maken middels een privacy-bezwaar. Deze voorkeur wordt dan vastgelegd in de behandelovereenkomst en uw dossier.
 • Mentaal Vooruit verwerkt persoonlijke informatie. Deze gegevens zijn vaak noodzakelijk voor de dossiervoering tijdens de behandeling. Conform de privacy wet (AVG) welke per 25 mei 2018 ingaat, houdt Mentaal Vooruit bij en maakt inzichtelijk welke gegevens zij als organisatie bewaart. Deze gegevens worden op beveiligde wijze verwerkt en ook de samenwerkingspartners van Mentaal Vooruit indien betrokken, voldoen aan deze wetgeving.
 • Mentaal Vooruit is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, dan wel aan te vullen.