Vergoedingen en kosten

De regelgeving omtrent de vergoeding van uw zorg is de afgelopen jaren er niet begrijpelijker of overzichtelijker op geworden. Op deze pagina probeer ik u een goed beeld te geven van wat u kan verwachten. Het zou echter goed kunnen dat u zich afvraagt hoe het in uw specifieke situatie zit en er zelf niet goed aan uitkomt. Zowel gedurende, als voorafgaand aan mijn behandelingen vind ik transparantie en duidelijkheid belangrijk. Indien gewenst ga ik graag het een en ander met u na. Neemt u hiervoor contact met mij op.

Prijzen zijn exclusief BTW, maar behandelcontacten zijn altijd vrijgesteld van BTW. Over eventuele coaching sessies moet wel 21% BTW worden berekend.

Contractvrij

Mentaal Vooruit werkt contractvrij, wat betekent dat er geen contracten zijn afgesloten met individuele zorgverzekeraars. Behandelingen worden echter altijd geheel of grotendeels vergoed vanuit uw basispakket. Een belangrijke reden om contractvrij te werken is dat ik mensen niet aan de voordeur zorg wil moeten weigeren omdat ik bijvoorbeeld tegen een contractueel vastgelegd omzetplafond aan loop. Een steeds meer voorkomend probleem is dat mensen niet langer ergens terecht kunnen, vaak na de zomer. Daarnaast behoud ik op deze manier de vrijheid om samen met u een passend behandelaanbod op  te stellen en houden we de behandelrelatie en afspraken helder, zodat alle aandacht naar u gaat en geen onnodige tijd verloren gaat aan aanvullende administratieve lasten.

De maximale vergoeding is afhankelijk is van uw afgesloten zorgverzekering. Deze zal in de praktijk meestal tussen de 60% en 80% liggen bij een naturapolis (de meest gekozen polis). Een restitutiepolis garandeert een vergoeding van 100%.  Afhankelijk van deze polisvoorwaarden kan er een eigen bijdrage gelden. Wilt u altijd zelf kunnen kiezen waar u in behandeling wilt en zeker zijn van 100% vergoeding, dan is een restitutiepolis de juiste keuze. We kunnen altijd samen nagaan voor welke maximale vergoeding u in aanmerking komt om een inschatting van de eigen bijdrage te maken voordat we met een traject starten. Stuur hiervoor een bericht via het contactformulier of aan info@mentaalvooruit.nl. Ook raad ik u aan te informeren bij uw zorgverzekeraar.

Tip 1: Soms heeft uw werkgever een potje voor werknemers voor zorg en ontwikkeling. U kan overwegen de werkgever te vragen de eigen bijdrage (deels) te vergoeden, zeker wanneer u verzuimt door psychische klachten.
Tip 2: In recente uitspraken door de rechtbank, zijn zorgverzekeraars wettelijk verplicht om ten minste 75 tot 80% van de kosten op zich te nemen, ondanks dat in de polisvoorwaarden een lager percentage opgenomen was. Anders beperken ze u als verzekeringnemer en cliënt in uw zorgkeuze. U heeft dus wettelijk altijd recht op deze vergoeding, ondanks de voorwaarden. U kan bij uw zorgverzekeraar hierover informeren of naar vragen voorafgaand aan de behandeling Lees hier de uitspraak voor meer informatie.

Psychotherapie
Behandelingen worden, onder voorwaarde van een in aanmerking komende diagnose en met verwijzing van uw huisarts, vergoed door uw zorgverzekeraar. Hiervoor heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig voor de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ). De GGZ valt onder het basispakket, wat betekent dat de behandeling door alle zorgverzekeraars vergoed dient te worden en uw eigen risico zal worden aangesproken. Afhankelijk van de door u gemaakte keuze bij uw polis is dit €385,– (+ eventuele verhoogd eigen risico van maximaal €500,–) voor 2019.

Er zijn echter behandelvormen die nooit in aanmerking komen voor vergoeding, zoals relatietherapie of bepaalde psychologische klachten. Mocht de diagnose niet vallen onder vergoede zorg, dan kan u toch terecht, maar zal u de behandeling zelf moeten betalen. Zelf betalen kunt u ook overwegen indien u volledige geheimhouding wenst ten opzichte van bijvoorbeeld uw huisarts of verzekeraar. Wanneer u kiest voor onverzekerde zorg reken ik €114,41 per zitting van 45 minuten conform de landelijk vastgestelde NZa-tarieven (de autoriteit aangesteld door de overheid om de zorg te reguleren, zie: informatie vanuit de rijksoverheid).

Relatietherapie
Voor relatietherapie reken ik €175,– per 60 minuten.

Coachingstrajecten
Voor coachingstrajecten of persoonlijke ontwikkeling doe ik graag een passend voorstel op maat in pakketvorm. Neem hiervoor contact op.

Betaling
Vooraf aan de behandeling maak ik samen met u een schatting van de vergoeding die u mag verwachten en een eventuele eigen bijdrage. Dreigen we gedurende de behandeling deze schatting te overschrijden doordat de problematiek complexer bleek dan verwacht? Dan zal ik u hier altijd tijdig over informeren en eventueel zoeken naar een passende oplossing. Facturatie binnen de GGZ geschiedt nadat een traject is afgerond of bij verlenging na een kalenderjaar na de start van de behandeling. Het gemaakte aantal minuten bepaald uiteindelijk de definitieve kosten. Omdat er een behandelovereenkomst is met u en niet uw verzekeraar, krijgt u van mij de factuur. Deze kan u vervolgens declareren bij uw zorgverzekeraar.

Let op! Er zijn verzekeraars die in hun polis hebben opgenomen dat u vooraf bij hen toestemming dient te vragen voor een behandeling bij een ongecontracteerde zorgverlener. Het is daarom altijd een goed idee om vooraf even te bellen met uw zorgverzekeraar voordat u in behandeling komt bij mij, of een van mijn collegapraktijken.

Afmelding en no-show tarief
U kunt uw afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren. Dit kan per mail, telefonisch (voicemail) of sms bericht. Als u uw afspraak niet of niet tijdig annuleert kost dit €45,00 per incident. Voorkom dus extra kosten en meldt u tijdig af.