Over mij

Registraties:

  • BIG registratie: Psychotherapeut (39923310116 ) en GZ-psycholoog (19923310125)
  • VGCt (vereniging voor cognitieve gedragstherapie): Cognitief gedragstherapeut
  • Vereniging voor schematherapie geregistreerd als junior schematherapeut
  • Beroepsvereniging NVP
  • AGB: 94103478

Ik ben Francisco Steenbakkers, sinds 2012 werkzaam als psycholoog en sinds 2017 geregistreerd psychotherapeut. Ik heb in deze periode steeds gewerkt met complexe problematiek, zij het psychisch of in combinatie met (soms onbegrepen) lichamelijke klachten. Kort gezegd spreken we van complexe problematiek wanneer u herhaaldelijk vastloopt in bepaalde gebieden van uw leven en het niet gelukt is, ondanks dat u uw best doet, hier zelf of met hulp verandering in te brengen. Ik ben van mening dat iedereen in zijn leven vast kan lopen op het gebied van relaties, werk, gezin of gezondheid. Sommige mensen zijn hier ook gevoeliger voor door anderen. Bijvoorbeeld door aanleg, een moeizame jeugd, maar soms ook domweg pech. Hoewel dit niet altijd tot ernstige gevolgen hoeft te leiden, kan het wel zo zijn dat het u inperkt in uw vrijheden en mogelijkheden. U komt niet geheel tot uw recht, voelt u niet geheel zichzelf en er kan soms sprake zijn van een duurzaam patroon wat u niet weet te doorbreken. Uiteindelijk kan dit leiden tot klachten zoals angst en depressie en tast dit uw levensgeluk aan. Psychotherapie is een zeer geschikte manier om tot de kern van dit vastlopen te komen en in beweging te komen. Mijn ervaring op het gebied van revalidatie bij chronische lichamelijke klachten, burn-out, enkelvoudige, maar vooral ook complexe psychologische problematiek heeft geleid tot een breed pallet aan mogelijkheden om met u aan de slag te gaan en weer in beweging te komen in de door u gewenste richting. Of dit nu is vanuit de wens u weer beter te voelen en klachten gericht aan te pakken, of om uzelf verder te ontwikkelen omdat u denkt dat u meer uit uzelf en het leven kan halen!

In mijn behandelingen staan een aantal belangrijke waarden centraal. Zo geloof ik dat een geslaagd traject voortvloeit uit een goede samenwerking tussen de psychotherapeut en de cliënt, waarbij zij beiden een eigen expertise meebrengen. U als expert over uzelf en uw leven, ik met kennis en ervaring uit het vakgebied. Dit betekent dat ik veel waarde hecht aan het zogenaamde “shared decision making”, waarbij we samen beslissingen maken over de te nemen stappen, de doelen en de behandelmethode. Tijdens regelmatige evaluaties kunnen we tijdig bijsturen indien nodig. Ook hecht ik binnen de behandeling veel waarde aan openheid en transparantie. De behandeling verloopt beter wanneer u niets uit de therapie weghoudt. Evengoed is de behandeling ook effectiever wanneer het duidelijk is waar wij mee bezig zijn en u begrijpt wat ik doe en met welke redenen. Ik zal u dan ook altijd uitnodigen om dit mij te vragen indien dit toch niet duidelijk blijkt te zijn. Verder mag u vanzelfsprekend uitgaan van een respectvolle, gelijkwaardige en betrokken benadering waarbij ik u niet alleen ontmoet als cliënt, maar ook graag als persoon.