Over mij

Registraties:

  • BIG registratie: Psychotherapeut (39923310116 ) en Klinisch Psycholoog/GZ-psycholoog (19923310125)
  • VGCt (vereniging voor cognitieve gedragstherapie): Cognitief gedragstherapeut en Supervisor/Leertherapeut
  • Vereniging voor schematherapie geregistreerd als senior schematherapeut
  • Beroepsvereniging NVP
    • AGB: 94103478

Ik ben Francisco Steenbakkers, sinds 2012 werkzaam als psycholoog, sinds 2017 geregistreerd psychotherapeut en gezondheidzorg psycholoog en sinds 2022 ben ik gespecialiseerd als klinisch psycholoog. Ik heb voornamelijk ervaring met complexe problematiek. Kort gezegd spreken we van complexe problematiek wanneer u herhaaldelijk vastloopt in bepaalde gebieden van uw leven en het niet gelukt is, ondanks dat u uw best doet, hier zelf of met eerdere hulp verandering in te brengen.

Vastlopen kan samenhangen met psychiatrische problemen, maar hoeft niet te betekenen dat er iets mis is met je op mentaal gebied. Vaak hebben mensen lange tijd goed gefunctioneerd, maar lopen zij toch vast door problemen in relaties, werk, gezin of gezondheid. Soms is hier een duidelijke aanleiding voor, maar vaak ook niet. Sommige mensen zijn hier ook gevoeliger voor door anderen. Bijvoorbeeld door een genetische aanleg, een moeizame jeugd, maar soms ook domweg pech door meerdere vormen van tegenspoed dicht op elkaar. Hoewel dit niet altijd tot ernstige gevolgen hoeft te leiden, kan het wel zo zijn dat het je inperkt in je vrijheden en mogelijkheden. Je aanpassen aan de nieuwe omstandigheden kan dan erg moeilijk zijn. Uiteindelijk kan dit leiden tot klachten zoals angst en depressie en tast dit uw levensgeluk aan.

Psychologische behandelingen en psychotherapie richten zich daarom vaak op het vergroten van het aanpassingsvermogen (Veerkracht) en daarmee de vaardigheden om met de problemen om te gaan. Als de problemen meer van langdurige aard zijn, zal de behandeling zich vooral richten op het herkennen en leren veranderen van eigen gedragspatronen die vaak de oorzaak zijn van aanhoudende klachten.  Psychotherapie is een zeer geschikte aanpak om tot de kern van deze hardnekkige problemen te komen.

In mijn behandelingen staan een aantal belangrijke waarden centraal. Zo geloof ik dat een geslaagd traject voortvloeit uit een goede samenwerking tussen de behandelaar en de cliënt, waarbij zij beiden een eigen expertise meebrengen. De cliënt als expert over zijn of haar eigen leven en ik als behandelaar met kennis en ervaring uit het vakgebied. Dit betekent dat ik veel waarde hecht aan het zogenaamde “shared decision making”, waarbij we samen beslissingen maken over de te nemen stappen, de doelen en de behandelmethode. Tijdens regelmatige evaluaties kunnen we tijdig bijsturen indien nodig. Ook hecht ik binnen de behandeling veel waarde aan openheid en transparantie. De behandeling verloopt beter wanneer je niets uit de therapie weghoudt. Evengoed is de behandeling ook effectiever wanneer het duidelijk is waar wij mee bezig zijn en jij begrijpt wat ik doe en met welke redenen. Ik zal je dan ook altijd uitnodigen om dit mij te vragen indien dit toch niet duidelijk blijkt te zijn. Verder mag je vanzelfsprekend uitgaan van een respectvolle, gelijkwaardige en betrokken benadering waarbij ik jou niet alleen ontmoet als cliënt, maar ook graag als persoon.

Mijn ervaring op het gebied van revalidatie bij chronische lichamelijke klachten, burn-out, enkelvoudige, maar vooral ook complexe psychologische problematiek heeft geleid tot een breed pallet aan mogelijkheden om met u aan de slag te gaan en weer in beweging te komen in de door u gewenste richting. Of dit nu is vanuit de wens u weer beter te voelen en klachten gericht aan te pakken, of om uzelf verder te ontwikkelen omdat u denkt dat u meer uit uzelf en het leven kan halen.