ZORROO

Wij zijn aangesloten bij ZORROO. Uw huisarts kan u verwijzen via dit netwerk voor kortdurende behandelingen of om ons mee te laten denken.

Deze vorm van zorg brengt nooit een eigen risico of eigen bijdrage met zich mee.

De wachttijd is momenteel in overleg. Het is erg druk in de praktijk. Op korte termijn zullen wij proberen meer vaste plekken voor ZORROO te reserveren.