Vergoedingen en kosten

Wij bieden behandelingen aan die vergoed worden door uw zorgverzekeraar en diensten die niet voor vergoeding in aanmerking komen. Bij het eerste contact zullen we altijd met u bespreken wat er voor uw situatie geldt om zoveel als mogelijk verrassingen achteraf te kunnen voorkomen.

Wanneer komt mijn behandeling in aanmerking voor vergoeding?

Alle behandelingen waarvoor u een verwijzing heeft van uw huisarts of medisch specialist komen in aanmerking voor vergoeding vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Relatietherapie en enkele diagnosen zijn uitgesloten. Uw verwijzer is hier meestal ook van op de hoogte en zal u hierover informeren. Wij zullen u ook bij aanvang informeren wanneer de gevraagde behandeling mogelijk niet in aanmerking komt voor vergoeding. Hoewel we altijd zullen proberen vooraf u hierover zo goed als mogelijk te informeren, is dit uiteindelijk een afspraak tussen u als verzekeringsnemer en uw zorgverzekeraar. Wij adviseren daarom om vooraf uw polis nog eens goed door te nemen, of zo nodig met uw zorgverzekeraar te bellen. Let op: Sommige zorgverzekeraars vragen dat u hen eerst toestemming vraagt voor u met een behandeling kan starten.

Hoeveel wordt er vergoed? 

Mentaal Vooruit heeft momenteel géén contracten met zorgverzekeraars behalve met DSW. Het contractvrij werken is een bewuste keuze omdat wij het belangrijk vinden dat mensen zelf kunnen kiezen waar zij zorg gaan vragen en veel polissen deze keuze beperken. Ondanks deze keuze, wordt uw behandeling volledig, of voor het grootste deel vergoed vanuit uw basispakket. De keuze voor een zogenaamde “zuivere restitutiepolis” is de enige polis die gegarandeerd 100% zal vergoeden. Overige polissen, de zogenoemde natura en budgetpolissen, vergoeden vaak tussen 55% en 85% van de kosten.

U dient verder er rekening mee te houden dat uw zorgverzekeraar de behandeling zal verrekenen met het eigen risico. De hoogte van het eigen risico is voor 2023 €385,-, maar kan hoger zijn indien u hier zelf voor heeft gekozen bij het afsluiten van uw zorgverzekering.

Onverzekerde zorg

Voor verzekerde en onverzekerde zorg wordt een vast tarief gehanteerd. De genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. Gehanteerde tarieven zijn vastgesteld door de NZa (de autoriteit aangesteld door de overheid om de zorg te reguleren, zie: informatie vanuit de rijksoverheid).

U kunt de gehanteerde NZa tarieven hier vinden.

Coaching, relatie of systeemgesprekken: De kosten hiervan bedragen: €360,- per 90 minuten of €240,- per uur.

Supervisie en leertherapie

De kosten bij supervisie en leertherapie bedragen €115,- voor 45 minuten.

Afmelding en no-show tarief
U kunt uw afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren. Dit kan per email. Als u uw afspraak niet of niet tijdig annuleert kost dit €75,- per incident.