Psychotherapie

Psychotherapie
Hierbij richt ik me samen met de cliënt (volwassenen vanaf 18 jaar) op de aanpak van vastgeroeste patronen welke terugkerende problemen en klachten veroorzaken. Dit kan leiden tot psychologische klachten zoals angst en depressie, maar ook wanneer u nog weinig klachten ervaart en toch het idee heeft vast te lopen kan ik iets voor u betekenen. Denk hierbij aan relatieproblemen, problemen op werkgebied of op het vlak van persoonlijke ontwikkeling of simpelweg het idee te hebben dat er meer in u en het leven moet zitten. Aan het begin zullen we altijd eerst samen een overzicht maken van uw probleem, hoe deze is ontstaan hiervan en de invloed op uw leven. Vervolgens zullen we komen tot een plan van aanpak. Hierin bepalen we op welke doelen we de gesprekken zullen gaan richten en volgens welke methode we dit doen. Ook zal ik bespreken wat u mag verwachten, bijvoorbeeld de duur van de behandeling. We staan gedurende de behandeling regelmatig stil bij de voortgang. Zo kunnen we tijdig bijsturen en zorgen we ervoor samen op een lijn te blijven zitten. Sessies duren 45 minuten en zijn in principe in eerste instantie wekelijks. Ik bied zowel langdurige als kortdurende psychotherapie aan.

U kunt met de volgende klachten denken aan psychotherapie:
– angst en dwangklachten
– depressie
– terugkerende problemen in relaties
– terugkerende problemen op het werk
– identiteitsproblemen wanneer u niet meer zichzelf herkent
– Persoonlijkheidsproblematiek
– Lichamelijke klachten welke na onderzoek geen verklaring hebben
– Milde verslavingsproblematiek
– Aandachtsstoornissen zoals ADHD

Aangeboden behandelvormen:
– Schematherapie (www.schematherapie.nl)
– Cognitieve therapie en cognitieve gedragstherapie (VGCt)
– Psychodynamische psychotherapie
– EMDR

Voor wie:
– Jongeren en adolescenten vanaf 18 jaar
– Volwassenen en ouderen
– Koppels en gezinnen

Klachtenregeling:
Het kan natuurlijk voorkomen dat u niet tevreden bent over mijn diensten of de gang van zaken. Mocht dit zo zijn, neem dan allereerst contact met mij op zodat we kunnen kijken of we er samen uit kunnen komen. Wanneer dit niet lukt kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie) waar ik geregistreerd ben.