Supervisie, leertherapie en begeleide intervisie

Ik ben erkend supervisor voor de VGCt. Dit betekent dat u bij mij terecht kunt voor supervisie als onderdeel van de opleiding tot Cognitief gedragstherapeut of Cognitief gedragstherapeutisch werker, of in het kader van uw opleiding tot gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog.

Ook kan u bij mij leertherapie volgen voor:

  • De opleiding tot cognitief gedragstherapeut (cgt’er) of cognitief gedragstherapeutisch werker (cgw’er) van de VGCt.
  • De opleiding tot klinisch psycholoog.
  • De opleiding tot psychotherapeut.
  • De opleiding tot verpleegkundig specialist.
  • Indien u aanvullend leertherapie wenst buiten een opleiding om.

De kosten voor supervisie en leertherapie bedragen 100 euro per sessie van 45 minuten.

Na de zomer zal er ook gestart worden met begeleide intervisie voor de opleidingen van de VGCt nieuwe stijl. Momenteel is het mogelijk je aan te melden voor de begeleide intervisie via het contactformulier. Naar verwachting zal de eerste begeleide intervisie in groepsvorm en online plaatsvinden.